Verwijzers vertellen over Home-Start
 

Ariska Holland, manager Centra voor Jeugd en Gezin in Apeldoorn: “In de Apeldoornse Centra voor Jeugd en Gezin werkt een groot aantal partners samen, met een aanbod voor kinderen tot 23 jaar. Home-Start heeft hierin een eigen plek. Wij proberen in het CJG de drempel laag te houden voor mensen die vragen hebben over opgroeien en opvoeden.
Prettig voor ouders is dat het CJG fungeert als één loket. Ouders kunnen ons bellen, mailen via de website of even binnenlopen, zonder dat ze van tevoren precies weten bij wie ze moeten zijn. Ook handig bij één loket: Home-Start kan snel doorverwijzen naar andere vormen van hulp, indien nodig. En omdat Home-Start in het CJG duidelijk zichtbaar is voor de collega’s, denken zij op hun beurt weer sneller aan Home-Start.”
 
 

Nathalie Blockhuis, verpleegkundige consultatiebureau Hengelo:“Wij zitten samen met Home-Start en andere instellingen in het Centrum voor Jeugd en Gezin in Hengelo. Dat Home-Start vlakbij zit, ervaar ik als een groot voordeel. Laatst heb ik nog een gezin doorverwezen; het is dan makkelijk om even bij de coördinator binnen te lopen en haar in het kort de situatie uit de doeken te doen. Minstens zo positief vind ik dat Home-Start laagdrempelig is en dat er geen wachtlijsten zijn. Meestal kan de ondersteuning binnen twee weken van start gaan. Dat is erg prettig als het een moeder boven het hoofd groeit en ze tijdelijk baat heeft bij iemand bij wie ze haar verhaal kan doen. Ook het werken met vrijwilligers en het feit dat het voor de gezinnen gratis is, vind ik heel positief. Home-Start zit daarom in het CJG prima op z’n plek.”