Verwijzers

Allerlei beroepskrachten kunnen gezinnen verwijzen naar Home-Start: wijkverpleegkundigen, huisartsen, algemeen maatschappelijk werkers, begeleiders van de voorschool of de brede school, werkers in kinderdagverblijven of peuterspeelzalen, medewerkers van Bureau Jeugdzorg.

De rol van de verwijzer blijft in principe beperkt tot signaleren en attenderen. Ouders nemen zelf contact op met de coördinator van een Home-Start locatie bij hen in de buurt. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Home-Start coördinator. Kijk op de kaart om te zien of Home-Start in de betreffende gemeente wordt aangeboden.

Stappenplan verwijzers
  1. Denkt u als verwijzer dat Home-Start iets kan betekenen voor een gezin? Check dan op de kaart of Home-Start in de gemeente van het gezin wordt aangeboden. Is dit inderdaad het geval, dan vindt u op de website de naam en het telefoonnummer van de Home-Start coördinator. U kunt bij de coördinator navragen of er momenteel vrijwilligers beschikbaar zijn.
  2. Home-Start stimuleert ouders om zichzelf aan te melden. Geef daarom het gezin de ouderfolder en het telefoonnummer van de Home-Start locatie. Vraag het gezin of het zelf contact wil opnemen met de coördinator.
  3. Indien de ouders aangeven dat ze niet zelf kunnen of willen bellen, vraag dan of de coördinator hén mag bellen. Geef in dat geval de naam en het telefoonnummer van het gezin door aan de coördinator.
  4. Bij de aanvang én bij de afsluiting van de Home-Start ondersteuning krijgt u bericht van de coördinator.
     

De ondersteuning varieert van ongeveer vier maanden tot ruim anderhalf jaar. Gemiddeld is een vrijwilliger 105 uur per jaar bij het gezin.

Lees hier ervaringen van verwijzers.