Sinds 1 maart 2014 zijn onderstaande werkzaamheden van de Stichting Home-Start Nederland overgenomen door de Vereniging Humanitas.


Haar doel is:
  • ouders te ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen;
  • kwaliteitsbewaking van Home-Start te ontwikkelen, implementeren en continueren. Hierdoor wordt het programma voor alle gezinnen met jonge kinderen in Nederland toegankelijk en biedt het overal dezelfde kwaliteit.

 

De stichting wil dit doel bereiken door:
  • de groei en spreiding van Home-Start te bevorderen, door gemeenten voorlichting te geven om Home-Start in hun integrale jeugdbeleid op te nemen of te behouden en vervolgens het afsluiten van licenties voor de uitvoering binnen de sector jeugd;
  • het (doen) verrichten van wetenschappelijk en evaluatief onderzoek naar de effectiviteit van Home-Start;
  • informatie te verspreiden door middel van publicaties zoals folders, brochures, de website en de nieuwsbrief;
  • methodiek, naam en logo van Home-Start te beschermen;
  • fondsenwerving.Missie en visie
Home-Start werkt vanuit de overtuiging dat iedere ouder zijn of haar kind op kan voeden. Elk gezin maakt wel eens een periode mee waarin het niet zo goed gaat. Dit kan allerlei oorzaken hebben: overbelasting door ziekte, moeilijkheden met kinderen, weinig sociale contacten, problemen op het werk, gebrek aan geld of spanningen tussen partners. Meestal kunnen gezinnen hun problemen zelf oplossen. Maar soms hebben gezinnen behoefte aan een luisterend oor of ondersteuning bij de opvoeding, of een helpende hand bij het oplossen van praktische problemen. Dit gebeurt vaker als gezinnen minder kunnen terugvallen op een sociaal netwerk. Home-Start ondersteunt deze gezinnen, vanuit de overtuiging dat als je jonge kinderen wilt steunen, je hun ouders moet steunen.