Landelijk steunpunt 

 


Het landelijk steunpunt van Home-Start is ondergebracht bij de Vereniging Humanitas in Amsterdam. Het landelijk steunpunt heeft de opdracht om het beleid van Home-Start voor te bereiden en vervolgens uit te voeren. Belangrijke onderdelen hiervan zijn het ontwikkelen en borgen van kwaliteit en het versterken van de positie van Home-Start.
 
Het landelijk steunpunt werkt daarvoor samen met alle Home-Start medewerkers en de managers/directies van de aangeslotenen. Voldoende draagvlak is immers een voorwaarde om zinvol beleid te ontwikkelen en de uitvoering succesvol te laten verlopen.
 
Naast haar taken intern binnen Home-Start vertegenwoordigt het landelijk steunpunt Home-Start ook binnen de Nederlandse opvoedingsondersteuning. Gemeenten, beleidsmakers en voorzieningen kunnen bij het landelijk steunpunt terecht voor informatie en advies.

Concreet zorgt het landelijk steunpunt onder andere voor: 

  • een inhoudelijk volledig, goed gedocumenteerd en actueel programma Home-Start Nederland
  • voorlichting aan gemeenten en geïnteresseerde organisaties
  • ondersteuning aan gemeenten bij de uitbreiding en implementatie van Home-Start
  • planning en communicatie met betrekking tot het overleg met en de ondersteuning van Home-Start medewerkers
  • aanbieden van landelijke training en deskundigheidsbevordering
  • ontwikkelen en aanbieden van een gebruiksvriendelijk digitaal registratiesysteem en een efficiënte datarapportage.
  • ondersteunen van en voorwaarden creëren voor wetenschappelijk onderzoek
  • initiëren en uitvoeren van bijdragen om de positionering van Home-Start te versterken, zowel nationaal als internationaal (presentaties, workshops, bijdragen tijdens relevante manifestaties en conferenties)
  • ontwikkelen en uitvoeren van landelijke publiciteit
  • ontwikkelen van een ondersteunende publiciteitscampagne die in samenwerking met Home-Start medewerkers, vrijwilligers en ouders in alle provincies in Nederland wordt uitgezet om instanties en gezinnen te informeren over Home-Start (implementatie promoteams).