Kwaliteit
 

Home-Start heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan, en werkt met een landelijk kwaliteitssyssteem.

Een aantal belangrijke bouwstenen van dit systeem zijn:
  • de Home-Start ondersteuning: waardoor iedere coördinator coaching en begeleiding op maat krijgt
  • de regionale coördinatorenoverleggen, met daarin uitwisseling over de dagelijkse praktijk
  • jaarlijks een landelijke Home-Start dag, voor deskundigheidsbevordering
  • landelijke training voor nieuwe Home-Start medewerkers
  • de Home-Start werkwijze en de trainingen zijn vastgelegd in handboeken
  • in de licenties zijn de minimale uitvoeringscondities opgenomen
  • Home-Start kent een landelijke Werkgroep Kwaliteit
  • een landelijk systeem voor registratie en rapportage
 
Home-Start Nederland en de aangeslotenen werken samen om de kwaliteit van Home-Start te borgen en te toetsen. Enkele concrete projecten zijn opgenomen in het project Groei en Kwaliteit.