Aangesloten organisaties

De stichting Home-Start Nederland kent aangeslotenen. Dit zijn de organisaties waarbij Home-Start coördinatoren of Home-Start ondersteuners in dienst zijn. De stichting Home-Start Nederland heeft met deze organisaties een licentie afgesloten en beschouwt deze organisaties als hele belangrijke samenwerkingspartners in het realiseren van de doelstellingen van Home-Start Nederland. De aangeslotenen vormen een landelijk netwerk en zijn een belangrijk klankbord voor de stichting Home-Start Nederland.
 
Minimaal eens per drie jaar komen alle aangeslotenen bij elkaar in de Vergadering van Aangeslotenen. De eerste voorzitter voor deze vergadering werd gekozen op 29 januari 2010: Hans Zuiver (directeur Combiwel Amsterdam). Hij is aanspreekpunt voor alle aangeslotenen en houdt daarbij de belangen van zowel de aangeslotenen als de Home-Start organisatie voor ogen. Door de aangeslotenen wordt een deel van de bestuursleden voorgedragen.
Aangeslotenen worden letterlijk aangesloten gehouden. Zo worden ze door het landelijk steunpunt geïnformeerd over de wetenschappelijke onderzoeken die er lopen en de resultaten hiervan; daarnaast kunnen zij gebruikmaken van het communicatienetwerk.