Organisatie
 

Home-Start is in 1991 gestart als pilot in drie Limburgse locaties, met ondersteuning van het ministerie van VWS. Sindsdien heeft Home-Start een forse groei en ontwikkeling doorgemaakt: Home-Start is uitgegroeid tot een erkend en professioneel programma binnen het totale opvoed- en opgroei-ondersteuningsaanbod, en wordt op dit moment uitgevoerd in 128 gemeenten.
 
Sinds 2010 is Home-Start een stichting, met eigen statuten, een bestuur en een werkorganisatie, het landelijk steunpunt. Het verhaal van de ontwikkeling van Home-Start staat beschreven in de corporate story van Home-Start. Een pdf van dit document is binnenkort te downloaden.
 
Financiering
Gemeenten hebben Home-Start opgenomen in hun lokale jeugdbeleid en zorgen voor de financiering van dit programma. Inbedding in of aansluiting bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, maakt Home-Start voor gezinnen, vrijwilligers en verwijzers makkelijk te vinden.
 
Licenties
De uitvoering en ondersteuning van Home-Start krijgen vorm binnen een licentieovereenkomst, uitgegeven door de stichting Home-Start Nederland. Deze licenties omvatten voorwaarden en kwaliteitscriteria voor uitvoering, ondersteuning en kwaliteitsborging van Home-Start.
 
De uitvoerende en ondersteunende partnerorganisaties zijn aangeslotenen van de stichting Home-Start Nederland en worden ondersteund door het landelijk steunpunt.  


Home-Start wordt mede mogelijk gemaakt door:
Afbeelding Home 2 - Vrijwilligers