Onderzoekspublicaties & artikelen

Hermanns, J.M.A., Asscher, J.J., Zijlstra, B.J.N., Hoffenaar, P.J. & Deković, M. (2013).  Long-term changes in parenting and child behavior after the Home-Start family support program.
Children and Youth Services Review, 35, 678-684
PDF van artikel
Samenvatting van artikel

Deković, M., Asscher, J.J., Hermanns, J., Reitz, E., & Prinzie, P. &  Akker
, van den, A.L. (2010). Tracing Changes in Families Who Participated in the Home-Start Parenting Program: Parental Sense of Competence as Mechanism of Change.
PDF van artikel

Asscher, J.J., Deković, M., Prinzie, P., Hermanns, J. & van den Akker, A.L. (2009). De betekenis van veranderingen in gezinnen die hebben deelgenomen aan het Home-Start programma en voorspellers van deze veranderingen. Pedagogiek, 29, 247-267
PDF van artikel

Asscher, J.J.,
Deković, M., Prinzie, P., Hermanns, J. (2008). Assessing Change in Families Following the Home-Start Parenting Program: Clinical Significance and Predictors of Change. Family Relations, 57, 351-364
PDF van artikel

Asscher, J.J., Hermanns, J.M.A. &
Deković, M. (2008).  Effectiveness of the Home-Start Parenting Support Program; Behavioral outcomes for Parents and Children. Infant Mental Health Journal, 29(2), 95-113
PDF van artikel

Asscher, J.J. (2005). Parenting Support in Community Settings. Parental Needs and Effectiveness of the Home-Start Program. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam

Samenvatting van het artikel

Hermanns, J., Van de Venne, L. & Leseman, P. (1997). Home-Start geëvalueerd. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut