Onderzoek

Home-Start is meerdere malen wetenschappelijk onderzocht. Daaruit is gebleken dat Home-Start op verschillende gebieden werkt.

Van de meeste andere praktijkgerichte programma’s is een effect niet aangetoond of niet onderzocht. Voor gemeenten kan dit reden zijn om Home-Start wél en andere programma’s géén subsidie te geven. Mede om deze reden heeft Home-Start altijd zeer gehecht aan het doen van onderzoek.
 
In de verschillende bestaansfases van Home-Start zijn uiteenlopende onderzoeksvragen van belang geweest. Daartoe behoorden steeds weer andere onderzoeksmethoden. In 2009 heeft Home-Start hierover de brochure 15 jaar klimmen op de effectladder uitgegeven. Deze brochure laat grafisch mooi zien dat de onderzoeksmethoden wijzigen op het moment dat het Home-Startprogramma zich verder ontwikkelt en er nieuwe vragen worden gesteld. De brochure is hier te downloaden.
 
Er wordt voortdurend onderzoek naar Home-Start gedaan. Kijk voor lopend onderzoek op de website van de Universtiteit van Amsterdam www.fmg.uva.nl/opvoedingsondersteuning

Voor de onderzoeksresultaten zie Publicaties & artikelen

Home-Start cijfers vindt u onder Landelijke resultaten