Welkom bij Home-Start en Home-Start+

Home-Start en Home-Start+ ondersteunen ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Bij Home-Start bieden ervaren en getrainde vrijwilligers ondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact aan ouders met ten minste één kind tot 7 jaar. Home-Start+ is voor gezinnen met ten minste één kind in de leeftijd van 7 tot en met 14 jaar. De gezinnen geven zélf aan op welke gebieden zij steun wensen: hun vragen staan centraal. Home-Start en Home-Start+ willen met het programma het zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun sociale relaties versterken.

In het hele land
Home-Start wordt inmiddels in 130 gemeenten aangeboden. Home-Start+ wordt per 1 januari 2016 op 27 locaties aangeboden. Ruim 2750 gezinnen worden gemiddeld een dagdeel per week ondersteund door 2650 ervaren en getrainde vrijwilligers. Kijk op het kaartje onder locaties of Home-Start en Home-Start+ ook bij jou in de buurt worden aangeboden!
 
Door de ondersteuning proberen Home-Start en Home-Start+:
  • te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen
  • het zelfvertrouwen van ouders te vergroten
  • de sociale relaties van ouders te versterken
  • gezinnen aan te moedigen om efficiënt gebruik te maken van beschikbare diensten, voorzieningen en regelingen.
     

 


 
Home-Start en Home-Start+ medewerkers
Home-Start en Home-Start+ werken met getrainde vrijwilligers die zelf ervaring hebben als ouder of als opvoeder. Zij worden geworven, getraind en begeleid door (betaalde) coördinatoren. Die zorgen er bovendien voor dat gezinnen en verwijzers de weg naar Home-Start en Home-Start+ kunnen vinden. Op hun beurt krijgen de coördinatoren weer ondersteuning, begeleiding en training van de Home-Start ondersteuners en het landelijk steunpunt.
Samen zorgen zij voor een goed ondersteuningsaanbod, waar ouders met jonge kinderen die daar behoefte aan hebben, gebruik van kunnen maken.
 
Home-Start is een evidence based programma. Dat betekent dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het programma werkt. Ouders voelen zich prettiger en gaan positiever met hun kinderen om. Lees hier meer over onderzoek naar Home-Start.

 
Ontstaan 
Home-Start is ontstaan in Engeland als aanvulling op professionele hulp- en dienstverlening en wordt wereldwijd in 20 landen uitgevoerd. Home-Start is een voorbeeld van een grass root-programma, opgezet door sociaal bewogen burgers in nauw overleg met de doelgroep. Margaret Harrison, als vrijwilligster werkzaam bij een buurtcentrum in Leicester, is de grondlegster van Home-Start. Home-Start Worldwide ondersteunt de landen waarin Home-Start wordt uitgevoerd en opgestart. Kijk voor meer informatie op www.homestartworldwide.org.

Home-Start wordt mede mogelijk gemaakt door:


Afbeelding Home 7 - Gezinnen
  

 
“SponsorKliks,