Gemeenten

Met Home-Start haalt uw gemeente een veelzijdig programma in huis. Home-Start is een vorm van pedagogische hulp die valt binnen drie prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO):
  • effectieve opvoedingsondersteuning voor gezinnen, voor een relatief lage prijs (prestatieveld 2)
  • bevordering van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten (prestatieveld 1)
  • beschikbaarheid van goed georganiseerd vrijwilligerswerk (prestatieveld 4).

Home-Start is voor een grote groep gezinnen inzetbaar.
  

Home-Start in uw gemeente?

Als gemeente kunt u steeds meer keuzes maken voor uw inwoners. Een mogelijke keuze binnen het lokaal jeugdbeleid is Home-Start toegankelijk maken voor gezinnen en vrijwilligers in uw gemeente. U kiest zelf door welke organisaties u Home-Start wilt laten uitvoeren. Het landelijk steunpunt Home-Start kan u hierbij adviseren. Aansluiting bij of inbedding in het CJG is een belangrijk aandachtspunt.
Het landelijke kwaliteitssysteem van Home-Start garandeert dat Home-Start volgens de minimale uitvoeringscondities wordt uitgevoerd. Enkele onderdelen van dit systeem zijn:  het afsluiten van licenties en het gebruik maken van toetsingsinstrumenten voor kwaliteitsborging. Onderzoek naar Home-Start (Universiteit van Amsterdam) laat gunstige uitkomsten zien. Door het landelijk kwaliteitssysteem weten we  zeker dat Home-Start ook werkt voor de gezinnen in uw gemeente.

Locatie
Een Home-Start locatie bestaat minimaal uit:
  • 1 betaalde, hbo-opgeleide coördinator met een aanstelling van 0,55 fte (minimaal 20 uur per week);
  • een team van 24 getrainde vrijwilligers
  • Samen ondersteunen zij 25 tot 30 gezinnen gemiddeld 105 uur op jaarbasis.

 

Kosten

Een Home-Start locatie kost gemiddeld 56.500 euro per jaar.
Hieronder vindt u de basisbegroting.  
Voor de beschikking van het Home-Start programma kunt u een standaard beschrijving opvragen waarin ook de resultaat afspraken en kwaliteitswaarborg is meegenomen.

Informatie
Gemeenten die het voornemen hebben om Home-Start op te nemen in het lokale jeugdbeleid en in de uitvoering van het Centrum voor Jeugd en Gezin, kunnen voor advies en informatie terecht bij het landelijk steunpunt
Het document informatie voor gemeenten, biedt u alvast de eerste informatie.

Ook organisaties die overwegen Home-Start te faciliteren, zijn voor informatie, advies en ondersteuning van harte welkom bij het landelijk steunpunt.