Artikel Tijdschrift Vriendin, april 2014: 'Een gelukkige moeder is een gelukkig gezin'

Artikel Magazine Kinderverpleegkunde, december 2012: 'Home-Start ondersteunt ouders'

Artikel Telegraaf (Magazine Vrouw), 1 december 2012: 'Voor elkaar'

Artikel Tipkrant Triple P, editie 10: 'Een steuntje in de rug met Home-Start'

Artikel Gemeente Walcheren:  'Tijdelijke opvoedondersteuners draaien even mee'

Artikel Vrijwillige Inzet (ZonMW), Januari 2012: 'Onbetaalbare ervaring'

Artikel tijdschrift J/M, December 2011:
'Ouders helpen ouders'

Artikel AD, 12 februari 2011: 'Rosita is nu veel vrolijker'

Artikel Volkskrant, 1 februari 2011: 'Elke keer blij om de vrijwilligster te zien'