Vrijwilligers

Als vrijwilliger bied je ouders een luisterend oor, vriendschappelijk contact en praktische steun. Wekelijks ga je bij ‘jouw’ gezin op bezoek. Je wordt in je werk begeleid en ondersteund door een Home-Start coördinator.

Verrijkend werk
Werken voor Home-Start is verrijkend. Je komt in contact met bijzondere mensen, andere gewoonten en culturen. Door Home-Start word je bovendien goed begeleid. Voordat je als vrijwilliger aan de slag gaat, krijg je eerst een gedegen training, zodat je gezinnen goed voorbereid kunt ondersteunen. Je ontvangt professionele begeleiding van de coördinator die bovendien regelmatig interessante themabijeenkomsten organiseert, waardoor je steeds verder kunt groeien in je werk. Tijdens de terugkombijeenkomsten wissel je ervaringen uit met de andere vrijwilligers. Zo kun je van elkaar leren.

 
Wat houdt het in?
● Je bent zelf ouder en/of hebt ervaring met het opvoeden van kinderen. Op die manier kun je vanuit je eigen ervaring steun bieden.
● Je neemt geen zaken van de ouders over, maar je laat het initiatief bij hen. Je blijft als het ware ‘op de handen zitten’.
● Als Home-Start vrijwilliger ben je ‘het luisterend oor’: je hebt alle tijd om te luisteren, om een steuntje in de rug te geven en een vertrouwensrelatie op te bouwen.
● Je benadrukt het vermogen van ouders om zelf problemen op te lossen. De dingen die wél goed gaan, staan centraal, en niet wat misloopt en waarover ouders zich onzeker of machteloos voelen.
● Het contact tussen jou en het gezin vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen.
  
Hoe word je vrijwilliger?
Na aanmelding als vrijwilliger bij Home-Start bespreek je in een kennismakingsgesprek met de coördinator de werkwijze van Home-Start, je motivatie, wensen en mogelijkheden. Daarna leer je in de (verplichte) voorbereidingscursus hoe je volgens Home-Start te werk gaat en bereid je je voor op het geven van de ondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact aan (een) ouder(s) met een of meer jonge kinderen. In een afrondend gesprek bespreek je hoe de cursus is gegaan en maak je afspraken over jouw inzetbaarheid in een gezin.
 
Lees hier de ervaringen van andere vrijwilligers
 

Afbeelding Home 3 - Vrijwilligers